4 Ocak 2015 Pazar

Hədis və Fıkıh‏
                                               Hədis və Fıkıh


Şeyx el-Elbaniyə belə soruşuldu: "Fiqh elminin hədis elmiylə əlaqəsi nədir? Muhaddisin fakih olmasımı yoxsa yalnız muhaddismi olması lazımdır?"

Cavab: Fakihin muhaddis olması lazımdır lakin muhaddisin fakih olması lazım deyil. Çünki muhaddis təbiətiylə zatən fakihtir. Nəbi sallallahu əleyhi və selləm'in səhabələri fiqh dərsi edir idimi, etmir idimi? Dərsini etdikləri fiqh nə idi? Onların Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'dən götürdükləri nə idi? Demək ki onlar hədis dərsi edirdilər.


Amma bu alimlərin sözlərini və fiqh'lərini dərs edən fiqh'çilər Nəbi'lərinin fiqh'in qaynağı olan hədislərinin dərsini etmirlər! Onlara: "Hədis elmini dərs etməniz lazımdır" deyilər. Çünki biz hifz, təshih və tad'if olaraq hədisi bilmədən bir fiqh düşünə bilmərik. Eyni zamanda fakih olmayan bir muhaddis də düşünə bilmərik.
Hər fiqh'in qaynağı Quran və sünnə'dir. Bu gün adət olan fiqh isə alimlərin fiqh'idir, kitab və sünnə fiqhi deyil. Bəli, bəzisi kitab və sünnə'də mövcuddur, bəzisi də görüş və içtihat'lardan ibarətdir. Lakin bunların çoxu hadisə ziddir. Çünki onlar hədis elmini əhatə edə bilməmişlər."
Esale Jurnalı, 7/71

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder