25 Mayıs 2014 Pazar

Varlının Borcu Gecikdirməsi Zülmdür!

Əbu Hüreyrə (radıyallahu anh) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi ve sellem) belə buyurduğunu rəvayət
etmişdir:


“Varlının üzərinə düşəni(borcunu və s.) gecikdirməsi zülmdür. Əgər sizlərdən birinin
borcunu ödəmək varlıya həvalə olunarsa, qoy o razılaşsın.”


 Buxari və Müslim rəvayət etmişlər.( Buxari: Həvalət ? 2166; Müslim: Məsəqat ? 1564; Tirmizi: Buyu ?
1308; Nəsai: Buyu ? 4691; Əbu Davud: Buyu ? 3345; İbn Macə: Əhkam ? 2403; Əhməd: 2/380;
Malik: Buyu ? 1379; Darimi: Buyu ? 2586.)Varlı, maddi imkanı olub borcunu qaytarmaq iqtidarında olan kimsədir. Hədisin məfhumuna görə maddi zülm, kiminsə malını haqsız yerə götürməklə məhdudlaşmır. Bura başqasının malını hər cür haqsızlıqla ələ keçirmək və ya haqqını tapdalamaq daxildir. Kim başqasının malını qəsb edər, oğurlayar, haqqını tam, yaxud da
qismən danar, ona məxsus olmayan haqqı iddia edər, bir müddət gecikdirər və ya üzərinə düşəndən az miqdarda ödəyərsə, etdiyi haqsızlığın dərəcəsinə uyğun zalımlardan sayılar. Zülm isə, qiyamət günü zülmkar insanlar üçün zülmətlər olacaqdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder