23 Ekim 2014 Perşembe

İslam Ordusumu, Dəccalın Ordusumu?

                         Aralarından Dəccal Çıxana Qədər Xaricilər Əskik Olmaz


Abdullah b. Ömər Radıyallahu ənhimədən, Rəsulullah Sallallahu Əleyhi və Səlləm belə buyurdu:
"Elə gənc bir camaat törəyəcək ki Quran oxuyacaqlar. Lakin oxuduqları Quran onların qırtlaklərındən aşəğıyə keçməyəcək. Onlardan bir qrup çıxdıqca dərhal kökləri qırılmalıdır." İbn Ömər dedi ki: "Mən Rasululah Sallallahu Əleyhi və Sel­lem'den: "Onlardan bir qrup çıxdıqca dərhal kökləri qırılmalıdır" sözlerini 20 dəfədən çox eşitdim." Ravi İbn Ömər bundan sonra Rəsulullahın buyurduğu hədisin axırını belə nəql etdi: "Nəhayət bu camaatın davam etdirdiyi hiylə və aldatma vəxtında və ya onların əsgərləri arasında Dəccal çıxacaq." (Səhih. İbn Macə (174)
                       Xaricilər Əvvəl Xalqı Təkfir Edərlər,
                       Sonra Xəlifəlik İddia edər, Beyət İstəyərlər,
                       Sonra Hisslərə tabe Olaraq Dəlilsiz Söz-söhbətlərə Uyğunlaşdırar,
                       Sonra Dəccala tabe Olarlar,


Huzeyfe radıyallahu ənhdən; Rəsulullah Sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki; "Sizin üçün ən çox bu kimsədən qorxaram; Üzərində gözəlliyi görünənə qədər Quranı oxuyan, İslam üzərində bir köynək ikən Allahın dilədiyi zaman ondan sıyrılıb qılıncıyla qonşusunun üzərinə gedən və onu şirk ilə ittiham edən adam." Dedim ki; "Ey Allahın Rəsulu! Hansı şirkə daha layiq, ittiham edilən mi, yoxsa ittiham edən mi?" buyurdu ki; "Xeyr, əksinə ittiham edən şirkə layiqdir." (Hasen. Bezzar (7/220) İbni Hibban (1/282) Tahavi Müşkilul Asar (Tuhfetul Ahyar- 71) Buxari Tarihul Kəbir (4/301) İbni Kəsr Təfsir (2/266) İbni Kəsr Camiul Mesanid (3/300)


Muaz b. Cebel radıyallahu ənh, Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləmin belə buyurduğunu rəvayət edir; "Ümmətim üçün ən çox bu üçündən qorxaram;
Birincisi; Quranı, onun ehtişamını görənə qədər oxuyan kimsədir. Allah onun üzərindəki İslam köynəyini soyar və o da qılıncını qaldırıb qonşusuna vuraraq onu şirk ilə ittiham edər." Dedilər ki;  "Ey Allahın Rəsulu! Bu şirk ittihamına hansı layiqdir?" buyurdu ki; "İttiham edən layiqdir.


İkincisi; Allahın özünə səlahiyyət nəsib etdiyi kimsədir. Bu kimsə deyər ki; "Mənə itaət edən Allaha itaət etmiş olar. Mənə üsyan edən də Allaha üsyan etmiş olar." Halbuki yalan danışmaqdadır. Yaradıcıdan başqa sığınılacaq xəlifə yoxdur.


Üçüncüsü isə söz-söhbətlərə qoşulan kimsədir. Bir söz-söhbət bitdiyində ondan daha uzun müddətinə qoşular. Əgər Dəccala yetişsə dərhal ona tabe olar." (Hasen. Taberani (20/88) Taberani Müsnedu Şamiyyin (2/254) Fesevi Ma'rife (2/358) Mecmau'z-Zevaid (5/228) Cem'ül Fevaid (6057) İbni Kəsr Camiul Mesanid (11/480) İbni Əbi Asım Diyat (s. 22) İbni Əbi Asım əs-Sunne (1/24)                                  Dəccal şam-İraq Arasından Çıxar!


Nevvas b. Səman radıyallahu ənhdən: "Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm bir səhər Dəccaldan o qədər çox bəhs etdi ki, onun xurmalığın içində olduğunu sandıq. Ona doğru getdiyimizdə bizim halımızı bilib ki bizə soruşdu: "Neyiniz var?" Dedik ki: "Ey Allahın rəsulu! Səhər Dəccaldan o qədər çox bəhs etdin ki hətta biz onu xurmalığın içində olduğunu sandıq." Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu:


"Mənim sizin haqqınızda qorxduğum Dəccaldan başqadır. Çünki mən sağ ikən Dəccal çıxarsa ona qarşı mən sizi müdafiə edərəm. Əgər çıktığın­da mən yoxsam, o zaman hər kəs özünü sa­vunsun. Hər bir müsəlman haqqında Allah ona qarsı müdafiə etməkdə vəkilim. O (Dəccal) qısa buruq saçlı bir gözü olan bir cavandır, eynilə Abdu'l-Uzza b. Qatana bənzəyir. Kim ona çatsa ona qarşı Kəhf surəsinin ilk ayələrini oxusun. O Şam ilə İraq arasından çıxacaq; sağa sola hücum edib azğınlaşacaq. Ey Allahın qulları səbat edi­niz!" buyurdu..." (Səhihi. Muslim 2937)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder