26 Ekim 2014 Pazar

Müsəlman Qadının, Müsəlman və ya Kafir Qadına və Məhrəmlərinə Qarşı Avreti‏
Müsəlman Qadının, Müsəlman və ya Kafir Qadına və Məhrəmlərinə Qarşı Avreti
Şeyx əl-Elbani rahimehullaha belə soruşuldu: "Müsəlman bir qadının, Müsəlman və ya kitab əhli bir qadına qarşı zinətindən və bədənindən göstərməsi halal olan qisim nədir?
Belə cavablandırdı: Bu sual həqiqətdə çox əhəmiyyətlidir. Çünki Müsəlmanların qadınlarının və xanımlarının ümumisi bu həqiqətdən həqiqətən təhlükəli bir qəflət içərisindədirlər. Bunun səbəbi, bəzi fakihlerde meydana gələn fiqhi sapmadır. Bu sapma sətirlərə keçmiş və bu məzhəbə intisap edənlər bunu qəbul ilə qarşılamışlar. Xüsusilə bu məzhəbin ölkədə və ya ölkədə yaşayan xalq üzərində mənəvi bir nüfuzu varsa belədir. Fiqh kitablarının çoxunda belə deyilər: - ki bu qətiliklə batildir - "Qadının qadına qarşı övrəti, kişinin kişiyə qarşı övrəti kimidir, yəni göbək ilə düz qapağı arasıdır."


Əvvəlcə bu görüşün nə kitabda, nə sünnədə səhih, zəif və hətta uydurma bir hədis olaraq dahi bir dəlili yoxdur. Bu yalnız rəy (şəxsi görüş)dür.
Sonra bu görüş batildir, çünki hamımızın oxuduğu Quran'ı Kərimə zıddır. Lakin - təəssüf ki, - Allahın əmriylə bizi istiqamətləndirdiyi şeyə yönəlməmiz çox azdır. Allah, əmr edərək belə buyurar: "Məgər onlar Quran haqqinda düşünmürlərmi? Yoxsa qalbləri qıfıllıdır?" (Məhəmməd 24) Məsələn biz Allah Təalanın bu sözünü oxuyarıq: "görünənlər istina olmaqla, zinətlərini göstərməsinlər" Dəlil olan qısım bura deyil. Dəlil olan qısım: "zinətlərini ərlərindən və ya atalarından… başqasına göstərməsinlər" qısmıdır. Ayənin sonunda rəbbimiz Azze və Celle "və ya öz qadınlarından başqasına…" buyurur.


Bu ayənin dəlalət etdiyi mənadan anlarıq ki qadının qadına qarşı övrəti məhdudlaşdırılmışdır. Şəri həqiqəti düşünmək məcburiyyətindəyik. Diqqət yetirin, bu həqiqət Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləmin: "Qadın övrətdir" sözüdür.


Bunun mütləq mənası; qadının tamamilə övrət olmasıdır. Biz əlimizdə rəbbimizin kitabından və ya nəbimizin sünnəsindən kayıtlayan bir dəlil olmadıqca bu mütləq ifadənin xaricinə çıxa bilmərik.


Yaxşı qadının qadına qarşı övrətinin göbək ilə  düz arası olduğunu kayıtlayan bir nas vardırmı?
Cavabımı öyrəndiniz. Hətta uydurma bir hədis belə yoxdur. Lakin burada bir ayə vardır. Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Qadın övrətdir" buyurmuş, ayə açıqlanmışdır: "Zinətlərini ərlərindən və ya atalarından… başqasına göstərməsinlər"


Yaxşı qadının qadına qarşı övrətinin göbək ilə  qıçı arası olduğunu kayıtlayan bir nas vardırmı?


Cavab: xeyr, bunun bir əsli yoxdur. Lakin ayə onun övrətinin bundan çox daha geniş bir qısım olduğunu gücləndirməkdədir. Beləcə buradan Allah Təalanın "zinətlərini göstərməsinlər" kavlinden öyrəndiyimiz məna ortaya çıxmaqdadır. "zinətlərini" sözüylə nəzərdə tutulan nədir?
Yəni "zinətlərini göstərməsinlər" kavlinde nəzərdə tutulan zinət yerləridir. Nəzərdə tutulan zinətin özü deyil. Ancaq zinət yerləri nəzərdə tutulmuşdur. Məsələn məqsəd; qadınların qulaqlarına taxdıqları sırğaları göstərməməsi deyil. Məqsəd; lüğət alimlərinin dedikləri kimi, hazfedilmiş bir muzaf təqdir edilərək "zinət yerlərini göstərməsinlər" deməkdir.


Yaxşı zinət yerləri haralardır?


Göbəkdən yuxarısı, cahiliyye dövründə dahi olsa, heç bir gün zinət yeri olmuşdurmu? Cavab: xeyr. Koltuq altları zinət yeridirmi? Belin iki yanı zinət yeridirmi? Kürək zinət yeridirmi? Xeyr! Bu övrət, keçən hədisin ifadəsiylə: "Qadın övrətdir"
Elə isə: ayə Müsəlman qadının bədənindən zinət yerləri xaricində bir yeri göstərməsinin caiz olmadığını söyləməkdədir.

Zinət yerləri isə; baş və başda olanlar, sırğalar, boyundakı boyunbağı, biləklərdəki bilərziklər, qoldaki bəzəklər, ayaqlardaki halhallar, yəni dəstəmaz orqanlarıdır. Dəstəmaz orqanları olan bu zinət yerlərini Müsəlman qadının, Müsəlman bacısına göstərməsi caizdir.
Kafir qadına qarşı isə, kafir qadın kişi kimidir. Qadının, kafirə bir qadın qarşısında üzündən və əllərindən başqasını göstərməsi caiz deyildir. [1]

Son dərəcə açıq olan bu ayəyə necə müxalif çıxılmış və ayənin tam əksinə qənaət edilmiş bilmirəm! Əgər bu mövzuda zəif bir hədis olsa da, eynilə Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləmin hədisiylə Quranın bu ayəsini kayıtladığımız kimi, o hədisi səhih zənn edərək ayə bununla qeydlənmiş olsa neyse" [2]

Şeyx əl-Elbani rahimehullahın qızı Sukeyne, atasına belə soruşmuşdur: "Qadının atasının, qardaşının və məhrəm qohumlarının yanında çadra örtməsi caizdirmi, yoxsa örtməməlidirmi?
Belə cavab verdi: "Onların yanında çadra örtməsi və ya örtməməsi bərabərdir. Hər ikisi də caizdir. Sual, caizliyi haqqında olduğu müddətcə bu caizdir. Lakin caiz deməm iki şeyi əhatə edər:


* Hər ikisinin də caiz olması bunu da əhatə edər:
* Edilməsi tərk edilməsindən daha fəzilətli olan ki buna da "caiz" deyilir.


Buna görə mən burada, "hər ikisi də caizdir" dedikdən sonra bir şeyi açıqlamaq istəyirəm: Şübhə yox ki Müsəlman qadının evinin ortasında dahi başörtü örtməyi adət əldə etməsi, evdə xarici bir kimsə olmadığı səbəbiylə yarı çılpaq dayanmaması daha fəzilətlidir. Evdə xarici bir kimsə olmağa bilər. Çünki evdə məsələn əri, oğulu və hətta qızından başqa kimsə olmağa bilər. Lakin onların - əri xaricində, uşaqlarının - analarının bədənindən, fərz olan təsəttürə əlavə olaraq, örtünməyi adət əldə etmədiyi bir qisimi görmələri caiz deyildir. Necə ki bu mövzuda çox dəfələr bəhs etdik. Amma indi bunu söyləmək istəyirəm: daha fəzilətli olan örtünməyi adət əldə etməlidirlər. Bu da uzun bir paltar geymələridir. Bu gün "roba" dedikləri, düyməli, uzun entari ola bilər. Əgər daha qısa olsa heç olmasa oynaqlara qədər olmalıdır. Çadra örtməyi adət əldə etməli, başını və saçlarını örtməlidirlər. Bu fərz deyildir lakin müstəhəbdır. Bu məsələdə görüşüm budur. " [3]
[1] Şeyx əl-Elbani qadının üz və əlinin övrət olmadığı fikirində olduğu üçün belə söyləməkdədir. Lakin qüvvətli dəlillər Şeyx el-Elbaninin bu məsələdə isabət etmədiyini göstərmişdir. Buna görə Müsəlman qadın, kafir qadın yanında əllərini və üzünü dahi aça bilməz. Çünki qadın tamamilə övrətdir. Kafirə qadın isə xarici kişi hökmündədir.
[2] Silsiletu'l-Hedyi və'n-Nur, kaset 641, dəqiqə: 13:27
[3] Müteferrikat adlı ardıcıl, kaset nömrə: 11, ilk dəqiqə və 30:53də təkrar etməkdədir. Sukeyne bt. Şeyx əl-Elbani, Libasu'l-Mer'eti'l-Muslimeti Emame'l-Mer'eti'l-Muslime adlı kitabında (s. 23-24) nəql etməkdədir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder