31 Ekim 2014 Cuma

Hədis Rəvayət Edərkən siqaret Çəkən Kimsədən Rəvayət Alınarmı?
         Əbu Suleyman əl-Cendi əl-Əsəri dedi ki:


"Misir diyarının, sufi və fanatik bir eşari olan müftisi Əli Cümənin belə dediyini qulaqlarımla eşitdim: "Şeyx Məhəmməd Yasin əl-Fadani siqaret çəkərdi. galyan çəkərkən Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'in hədisini rəvayət edərdi. Şeyx əl-Fadani Məkkəli alimlərdən yetmiş adamdan siqaret çəkdiklərini bizə rəvayət etdi." Səs qeydi əlimdə mövcud və belə deyir! Əsrin hədis müsnidi olan Şeyx Fadani'dən bu sabit olmuşdurmu? Yoxsa bu xəbər Əli Cüm'ə'nin yalançı biri olduğunamı dəlalət edir? Əgər sabit isə belə bir kimsədən hədis rəvayəti caizdirmi?"


Şeyx Məhəmməd Ziyad Təkilə belə cavab verdi: "Şeyx əl-Fadani rahimehullah Allah onu bağışlasın, Hicazlı şeyxlərin çoxu kimi galyanı haram görməz və çəkərdi. Yenə Şam, Mısır və başqa yerlərin şeyxlərinin çoxu da yaxın zamana qədər belə idi. Siqaret çəkmək aralarında məşhur idi və haram görməzdilər. Ən çox məkruh görənlər vardı. Bəlkə də onlara siqaretin bədənə verdiyi zərəri, bu günki alimlər qatında olduğu kimi dəqiqləşməmişdi. Yenə Yemə'nin alimlərinin ümumisi qat istifadə edərlər. Allaha həmd olsun bu məsələ bu zamanda şeyxlərin və elm tələbələrinin ümumisi qatında açıqlığa qovuşmuş, çirkin bir münkər olaraq görməyə başlamışlar.


Qiymətli qardaşım! Şeyx Fadaninin hədis rəvayət edərkən qalyan çəkməsini pis görməməlisən. Mən şeyxlərdən bir çox kimsənin nargilə mövzusunda tesahulde olub istifadə etdiklərini bilirəm. Bu məsələ onların qatında hədis rəvayət edərkən yemə və içmə kimidir. Mən Zebiddə 1420-ci ildə şeyxlərdən birinin yanına daxil oldum. Yanında qalyan, siqaret və qat vardı. Bu şeyxdən hədis götürmək və o məclisdə qalmaq xoşuma getmədiyi üçün dərhal çıxdım. Halbuki onun bu mövzuda sənəd verdiyini bilirdim. Mən isə haram və xəbis gördüyüm bu şeydən şiddətlə iyrəndim.


Amma bunu edən kimsədən rəvayətin caiz olmasına gəlincə; masiyet, bidətdən yüngüldür. Bidətinə dəvət etməyən bidətçidən rəvayət dahi caizdir. Yaxşı masiyetinde şərh sahibi olan, onu haram görməyən və mürüvvəti zədələyici görməyən kimsədən rəvayət necə caiz olmasın?


 Şeyxlərimizdən bu vəziyyətdə olan kəslərdən rəvayəti tərk edənlər, belə bir rəvayəti haram gördüklərindən deyildir, veradan ötəri tərk edirdilər. Bu ümumi bir mövzudur. Amma əl-Fadani rahimehullaha gəlincə, Neylu'l-Emani adlı kitabımda onun haqqında xüsusi olaraq indimde olanları və Şeyx Bedruddin el-Hasenidən bəhs edərkən açıqladım. .."


Xalid b. Ömər dedi ki: "əl-Fadani və Əbu Turab əz-Zahiri və ya başqaları kimi qalyan istifadə edən şeyxlər haqqında ədalət; onların Allahın dini haqqındakı etiqadlarına görə hökm etməmizdir. Bizim etiqadımıza görə deyildir. Əgər mübah görürsə buna görə onu pisləyə bilmərik. Əksinə dəlillərlə səhvinə rəddiyə verərik. İnsanlara görüşünün məqsədəuyğun olmadığını açıqlayarıq. Onu halal gördüyü şeydən ötəri ayıblaya bilmərik. Yenə bidət əhlinə buğz etməmiz və onların bidətlərindən və səhvlərindən teberri etməmiz, onlara qarşı ədalətdən bizi  enqəlləməz."Hiç yorum yok:

Yorum Gönder