28 Kasım 2014 Cuma

Qurandan heç bir şey bilməyən Kimsənin Namaz qılarkən oxuyacağı Dua

Qurandan heç bir şey bilməyən Kimsənin Namaz qılarkən oxuyacağı Dua

İbni Əbi Evfa (allah ondan razı olsun) belə rəvayət etmişdir:

"Bir adam Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) 'ə:

-Ya Rəsulallah! Qurana əvəz olaraq mənə çatacaq bir şey öyret dedi.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm) ona:

-'Subhanallah, Vəlhamdülillâhi, Vələ İləhə İlləllahu Vallahu Əkbər 'de! buyurdu.

Ravilərdən Sufyan:

Əbu Xalid Yezidi'l-Vasitin rəvayətində sonra adam:

-Bu Rəbbim üçün bir sənadır mənim üçün nə var? dedi.

Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm):

-'Allahummağfirli, Vərhamni, Vəhdini, Vəafini 'de! buyurdu.

Adam:

-Tesbihin Dörd dənəsi Rəbbim üçün, dörd dənəsi də mənim üçündür dedi.

Bunun üzərinə Rəsulullah (Sallallahu Əleyhi və Səlləm):

-'Bu Adam əlini xeyirlə doldurmuşdur 'buyurdu. "

Əbu Davud 832, Nəsəi 923, İbni Huzeymə 544, İbni Hibban əl-Mevarid 473, Tayalisi 813, Darə Qutni 1/313, Hakim 1/241, Beyhaki 2/381, Əhməd 4/353, Albani İrva 303

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder