2 Kasım 2014 Pazar

Siqaret Ən Çox Neyə Yarar?‏

Siqaret Ən Çox Neyə Yarar?


İndidən mənə bir çox xeyr qazandırdığına inanıram. Hətta bundan heç şübhə etmirəm.
Siqaret çəkdiyimi dillərinə dolayan bir çox insanın gerçək üzlərini tanıdım. Təbii ki məni tənqid etmələrindən ötəri deyil! Özümü tənqid oluna bilməz görəcək bir nəfsin şərindən Allaha sığınaram.
"Allah üçün siqaretə buğz edirmiş!"
… Kimisi nə qədər səmimi olduğuna inandıra bilmək üçün kənara çəkib nəsihət verər.
… Kimisi arxadan çəkişdirər, əleyhimdə istifadə edə biləcəyi ilk fürsətdə insanların yanında üzümə qarşı ifadəyə cəsarətində olar və  "İşdə baxın, mən yüzünə də söylədim" deyə özünü rahatlaşdırar, nə qədər mərd olduğunu da(!) isbatlar.
Mən siqaretlə birlikdə yanar, onunla birlikdə tüstüləyərəm. İnsan zənn etdiyim bir çoxunun, hər dəfə odla yandırıb üzərinə basmama baxmayaraq, yenə hər dəfə mənim üçün özünü yandırmağa gələn siqaret qədər dəyəri olmadığını seyr edər dayanaram.
Niyə mi dəyərsiz? Niyə mi saxtakar? Niyə mi münafiq bunlar?
Siqaretə Allah üçün buğz etdiklərini söyləyirlər ya, işdə ən böyük saxtakarlıq bu!
Bu sözümdən bu kəsləri xaric tuturam: Bəzi kəslər vardır, məsələnin şəri hökmünü bilməz, alimlərin bir çoxunun siqaretə haram dediyini eşitmişdir, dəlilləri təhqiq etməmişdir, haram olan hər şeyə həqiqətən buğz etdiyi kimi, siqareti də haram zənn etdiyi üçün buğz edər. Özü üçün istədiyi xeyiri mənim üçün də istiyər, nəsihət verər vs. sözüm əsla bu kəslərə deyildir!
Bu saxtakar dediyim bəzılərının "Siqaretə Allah üçün buğz edirəm" dedikləri yalandır! Təbiətləri iyrənmişdir, ondan buğz edir. İnsanların tənqidlərinə dözə bilməmişdir, siqareti buraxmışdır, ondan buğz edir.
Yoxsa heç kim bir şeydən Allah'dan daha çox buğz edə bilməz. O Allah Azze və Celle ki, milyonlarla qulu siqaret mübtəla olmasına baxmayaraq siqaretə buğz etdiyinə dair tək bir ayə endirməmiş, rəsulunun dilindən tək bir hədis dedirtməmişdir!
Allah'dan və rəsulundan; haram qılındığına dair əlində heç bir bürhan olmadan Allah üçün buğz etdiyini iddia edən bu kəslər, Allahın kitabında, rəsulunun sünnəsində ağır təhdidlər və lənətlərlə gəlmiş günahlardan Allah üçün buğz etməməkdədirlər. İşdə saxtakarlıq budur! Fərdi olaraq nifrət etdiyi bir obyektə, Allahı, dini arqumentləri alət etmək budur!

Əsrin müasir fahişəxanaları halına gəlmiş məktəblərə, liseylərə, universitetlərə uşaqlarını göndərməyə Allah üçün buğz etməz! Niyə buğz etsin ki, insanların çoxu, uşağını məktəbə göndərəni qınamaz, əksinə göndərməyən topa tutular! Öküzlərin altlarında buzovlar axtarılar, tapıla bilməzsə, buzovlar tutulub öküzlərin altlarına soxular.
Müsəlmanın qeybət edilməsindən Allah üçün buğz etməz, qeybət edənin əlindən tutub küncə çəkərək nəsihət verəcək ürəyi yoxdur. Yaxud ona "sus qeybət edirsən" deyəcək mərdlikdə deyil. Çünki bundan nəfsi də həzz almaqdadır. Lakin siqaretə Allah üçün buğz etdiyini söyləyər, istər ictimai, istər gizlicə, bundan ötəri hər cür nəsihəti edər!
Qadınların üzlərini açmalarına Allah üçün buğz edə bilməz, bunu fısktan belə saymaz. Çünki kitab, sünnə və səhabə icması bunun haramlığında ittifaq etmiş olsa da "Alimlər ixtilaf etmişlər" Siqaretə isə Allah üçün buğz edər! Çünki haqqında kitab və sünnədən dəlil olmasa da kimi bəzi bir qisim alimlərin fətvaları bəyimizin hevası ilə ittifaq etmişdir!
Allahın dininə müqayisəyi soxuşdurana, halal və haramlar icad edənlərə Allah üçün buğz edə bilməz. Lakin siqaret çəkənə buğz etmək asandır, nə həyatı nə ölümü Allah üçün ola bilmişdir, lakin siqaretə buğz etməsi heç olmasa Allah üçün(!) oluversindir!
Evlərdə, toylarda, seminarlarda, konfranslarda, müxtəlif məkanlarda qadın-kişi qarışmasına, iclaslarında, qonaqlıqlarında hərəmlik salamlıq edilməməsinə Allah üçün buğz etməz bəyimiz! Çünki özü də bu mövzuda nəfsinə uyğun gəlməkdən geri dayana bilməməkdə, "edə bilmirik, edə bilmirik" uydurmalarıyla özünü ovutmaqdadır. Müəllim qılığındakı toramanların qadınların hüzurunə çıxaraq dərs etməsinə də Allah üçün buğz edə bilməz. Hətta "Qadın dahi kişilərin hüzurunə çıxıb dərs verə bilər" deyilməsinə də Allah üçün buğz edə bilməz.

Biri də çıxıb "bu dəyyusluqdur, əgər dəyyusluq deyilsə əvvəl öz qarını, qızını çıxar kişilərə dərs etsin" şəklində nəbəvi üslubla xəbərdarlıq etdiyində dərhal Allahı xatırlayar, Allah üçün buğz etməyə başlıyar! Amma kimə? "İllərdir Tövhid dəvətinə (Həqiqətdə isə tövhidi yox etməyə) xidmət etmiş müəllimimizə dil uzatmağa cürət edən bu üslubsuz(! )a" Allah üçün(!) hirslənər, dini üçün buğz etməyə başlıyar! Qeybəti də caiz görülər artıq bunun, onsuz da siqaret çəkməklə alenen günah işləyən bir fasiq olduğu ağla geliverir birdən onun! Pisliyi deşip iylətməsiylə siqaretinin tüstüsünə dözüm edilə bilərdi. Lakin bu haramların, bu pisliklərin qoxusunu basdırmaqdadır siqaretin iyrənc (!) qoxusu! Buna dözüm edilə bilməz!
Sizi bilməm! Siqaret mənim çox xeyirimi artırdı. İnsanları tanıdım. Hər küncdə qeybətimi edib, işləməyə gücümün çatmadığı əməllərin savablarını mənə göndərdilər. Bu vəziyyətdən çox məmnunum. Məmnun olmadığım tək şey, mənə bu qədər çox xeyr qazandıran insanların özlərinin bu xeyrdən nəsibsiz qalmaları.
Buna görə səmimi olaraq nəsihət verirəm: gəlin, Allahın buğz etmədiyi bir şeyə "Allah üçün buğz etdiyinizi" iddia edərək dini istifadə etməyin.
Dəvətin sahibi olan Allahın tənqid etmədiyi siqaretə "Dəvətə mane olur" kimi yalanlarla saxtakarlıq etməyə qalxmayın. Sizin kimi düşünənlər xaricində dəvətə mane olan bir ünsür yox. Və Allaha həmd olsun ki içdiyim siqaret, sizin kimi maneələri məndən uzaqlaşdırmaqdadır.
Nəfsiniz üçün iyrəndiyiniz siqaretdən - ki siqaretdən iyrənmək də hər kəsin ən təbii haqqıdır, dini bu mövzuda alət etmədiyi müddətcə - o qədər çox buğz etdiniz ki, Allah üçün buğz ətməniz lazım olan bir çox haramlara, bidətlərə buğz edə bilmirsiniz belə. Dərnəklərdən çıxa bilmir, məscidə yanaşa bilmirsiniz. Əgər buğz haqq üçün edilməzsə işdə belə batil üçün buğz etməyə başlıyarsınız! Kim bilər bu etdiklərinizdən bir də savab ümid edirsiniz!
Bu xarab zehniyyətinizin məhsuludur ki; "Namazın tərki küfrdür" demənin insanları uzaqlaşdırdığını kəşf etdiniz. Mərhəmətiniz qabardı(!) Bu kimi sözlərin dəvətə zərər verdiyini söyləməyə başladınız. "Niyə üç məzhəb imamının buna küfr deməməsini istifadə etmirik" dediniz, yenə ilana sarıldınız. Namazı tərk edən bir çox "Sələfi(!) görməyə başladım! Daha neleer neleeer…
Demək ki Allah üçün buğz etdiyiniz tək şey siqaret deyil! Siz Allah rəsulunun sözlərinə də "Allah"(!) üçün buğz etməyi bacara bilən bir birliksiniz. Eynilə Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləmin "dəyyus" tərifinə olanca qisasınızla buğz etdiyiniz kimi -
Nə deyək!!!
Buğz edilən şeylər içində ən məzlumu siqaret! Siqaret qəribədir! Eynilə mənim kimi... Onun dərdini mən anlıyıram... Dərdimin ortağıyla tək buraxın bizi! Narahat edilmək istəmirik.  

Sözümün sonunda ürəyi olana, zikrə qulaq asana və sözün ən gözəlinə tabe olana bu hədisləri zikr edəcəyəm:
Abdullah b. Məsud radıyallahu ənhdən: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Şübhəsiz İblis Ərəb torpaqlarında bütlərə ibadət edilməsindən ümid kəsmişdir. Lakin bundan aşağı olan kiçik gördüyünüz lakin həlak edici günahlar olan əməllərinizdən razı olar. Gücünüz çatdığı qədəriylə haqsızlıqlardan çəkinin. Çünki qul qiyamət günündə özünü qazandıracaq zənn etdiyi yaxşılıqlarla gəlir. Davamlı bir qul: "Ya rəbbi şübhəsiz filan mənə haqsızlıq etdi" deyər dayanar. Ona: "Bunun yaxşılıqlarından götür" deyilər. Ta ki onun bir yaxşılığı qalmaz."
Səhih. Hakim (2/32) Beyhaki Şuabu'l-İman (6/51)

Ənəs radıyallahu ənhdən: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Qiyamət günündə qüsurlu davranan və həddi aşan idarəçilər gətirilər. Allah Təala belə buyurar: "Sizlər ərzimin gözətçiləri və sürülərimin çobanları idiniz. İstədiyimdə (ədalətlə hökm vermək) sizlərin əlində idi." Hökm vermədə zülm edib həddindən artıq gedənə belə deyilər: "Həddindən artıq getməyinə səni kim məcbur etdi?" Hakim: "Ey rəbbim! Sənin adına hirsləndim" deyər. Allah Azze və Celle ona: "Sənin hirsin məndən dahamı çox?" buyurar. Hökm vermədə zəiflik göstərən hakimə isə: "Etdiyin şeyə səni nə məcbur etdi?" deyilər. Hakim: "Qullarına ağrıdım ey rəbbim" deyər. Allah Azze və Celle ona: "Sən qullarıma məndən dahamı çox mərhəmətlisən? Alın aparın bunları! Cəhənnəm dirəklərindən birinə bağlayın" buyurar."
Hasen. İbn Ebid dünya, əl-Əhval (241)

Huzeyfe radıyallahu ənhdən: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Qiyamət günü ədalətli və zalım idarəçilər gətiriləcək və cəhənnəm körpüsü üzərində dayanacaqlar. Allah Təala onlara belə xitab edəcək: "Mənim əsl istədiyim sizlərsiniz; hökm verərkən zalım davranan, rüşvət alan və tərəflərdən azərkəşlik edən hər kəs yetmiş illik cəhənnəm uçurumuna diyirlənsin. Hər hansı bir adam bir adamı on adam üzərinə əmir edər də, o kəslər içərisində təyin etdiyi adamdan daha üstün olan biri olsa Allah Təalanı və Rəsulunu aldatmış olar. Cəzanı lazım olduğundan çox tətbiq edən kimsə hüzura gətirilib özünə belə deyiləcək: "Qulum! Nə üçün sənə əmr etdiyimdən çox cəza tətbiq etdin?" O da: "Hirsləndim" deyəcək. Bunun üzərinə belə deyiləcək: "Sənin hirsin mənim hirsimdən dahamı güclü idi?" Daha sonra Allah Təalanın qoyduğu cəzanı kifayət qədər tətbiq etməyən kimsə çağırılıb özünə belə deyiləcək: "Qulum! Nə üçün cəzanı tam tətbiq etmədin?" O da: "Günahkara ağrıdım" deyəcək. Bunun üzərinə özünə Allah Təala belə deyəcək: "Sənin rəhmətin, mənim rəhmətindən dahamı güclü idi?" Daha sonra əmr edilib ikisi də cəhənnəmə atılacaq."
Hasen ligayrihi. Əbu Ya'la'dan naxlən: İbn Həcər, Metalibu'l-Aliye (2153-55)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder