7 Nisan 2010 Çarşamba

MÜSƏLMANIN MƏLƏKLƏRƏ İMAN MÖVZUSUNDA ƏQİDƏSİ

Bîsmilləhirrəhmanirrəhîym

Mələklərə iman mövzusunda müsəlmanın səhih əqidəsi ; hər hansı bir şübhə ya da tərəddüd haqqında danışılan olmadan qəti olaraq onların var olduqlarına inanması deməkdir. Uca Allah belə buyurmaqdadır :
" O peyğəmbər özünə Rəbbindən endirilənə iman etdi, möminlər də. Onların hər biri Allaha, ONun mələklərinə, kitablarına, peygamberlerine iman etdilər." (Bəqərə / 285 )

Mələklərin varlıqlarını inkar edən bir kimsə kafir olar. Çünki uca Allah belə buyurmaqdadır :
" Kim Allahı, mələklərini, kitablarını, peyğəmbərlərini və axirət gününü inkar etsə artıq o heç şübhəsiz uzaq bir pozğunluğa düşmüşdür." ( Nisa / 136 )

Müsəlmanın bu mövzudakı əqidəsi, mələklərə icmalı və təfsili olaraq inanmaqdır. Təfsili olaraq varlıqlarına iman etmək ; Allah və Rəsulunun adla ifadə etdiyi vəhy ilə vəzifəli olan Cəbrayıl, yağış ilə vəzifəli olan Mikayıl, Sura üfürməklə vəzifəli olan İsrafil, ruhları kabzetmekle vəzifəli olan ölüm mələyi, cəhənnəm atəşinin gözətçisi Qəmli, cənnətin gözətçisi Rıdvan, qəbir mələkləri Münkər və Nekir mələkləri kimi, adları zikr edilən mələklərin olduğunu qəbul etmək deməkdir.
Səhih əqidə sahibi bir Müsəlman, bunların varlıqlarına iman edər və bunların mənəvi varlıqlar olmayıb, Allahın nurdan varlığı, səmada məskun olan yaratdıqlarından bir varlıq növü olduqlarına inanarlar.
Onların xilqətləri çox böyükdür. Onların qanadları vardır. Kimilərinin iki, kimilərinin üç, kimilərinin dörd qanadı, kimilərinin də bundan da çox qanadı vardır.. Hatta Allah elçisi s.ə.v cəbrayılın 600 qanadından bahseder.
Mələklər, Allahın ordularından bir ordusudur. Bunlar şanı uca Allahın icazə verəcəyi zaman insan şəklinə girə bilmə gücünə sahibdirlər.
Mələklər, Allaha yaxınlaşdırılmış və Allah tərəfindən kərim qılınmış varlıqlardır. Kişilik, dişilik xüsusiyyətləri yoxdur, evlənməzlər və nəsilləri çoxalmaz.. Yeməzlər, içməzlər. Onların qidaları təsbehdir, tehlildir. Bundan əsla usanmaz və buna ara verməzlər, yorulmazlar, gözəllik və həya kimi xüsusiyyətlərə sahibdirlər.
Mələklər uca Allaha itaət və ONA üsyan etməmə fitrəti üzrə yara-tılmışlardır…. Uca Allah onlar haqqında belə buyurmaqdadır :
" Rəhman övladlığ götürdü dedilər. O bundan münəzzəhdir. Əksinə onlar mükerrem qullardır, sözləri ilə ONun önünə keçə bilməzlər. Onlar ONun əmri lazımınca iş görərlər. Allah onların qarşısında olanı da, arxalarında olanı da bilər. ONun razı olduğu kəslərdən başqasına şəfaət etməzlər. ONun qorxusundan titrəyərlər." ( Ənbiya /26/28)
Mələklər gecə gündüz Allahı təsbeh edərlər. Səmadakı Beyt-i Ma"muru təvaf edərlər. Allahdan qorxarlar və haşyet ilə ONA ibadət edərlər..
Qiymətli qardaşlarım ! Mələklərin xeyli çox növləri vardır : Kimiləri ərşi daşımaqla, kimiləri vəhy ilə, kimiləri dağlar ilə vəzifəlidirlər. Kimiləri cənnətin, kimiləri cəhənnəm atəşinin gözətçiliyini edərlər…. Kimiləri qulların əməlini təsbit etməklə, kimiləri ruhları götürməklə, kimiləri də qula qəbirdə sual soruşmaqla vəzifəlidirlər.
Onlardan möminlərə bağışlama diləyən, onlara dua edən, möminləri sevən kəslər olduğu kimi, elm məclislərində bir araya gəlib Allahı anan birliklərə qanad gərənləri də vardır.
Kimiləri insanla birlikdə olar və ondan ayrılmazlar, kimiləri qulları xeyirli işlər etməyə çağırar, kimiləri saleh kəslərin cənazələrinə qatılar, kimiləri də möminlərin yanında Allahın düşmənləri ilə cihad edərlər..
Kimiləri Saleh kəsləri qorumaqla və onların çətinliklərini aradan qaldırmaqla vəzifəlidirlər. Kimiləri kafirləri lənətləmək və onların üzərlərinə əzab endirmekle vəzifəlidirlər.
Mələklər , it və surət olan yerlərə girməz və Adəmoğullarının narahat olduğu şeylərdən onlar da narahat olarlar.
Qiymətli Müsəlmanlar ! Mələklər xeyli çoxdur, onların ədədlərini uca Allahdan başqa heç kim bilə bilməz. Uca Rəbbimiz belə buyurmaqdadır :
" Rəbbinin ordularını ONdan başqa kimsə bilə bilməz . " (Muddəssir /31)
Uca Allah onları görməmizi maneə törətmişdir. O baxımdan bizlər onları əsl yaradıldıqları şəkildə görəməyik. Bu qədər var ki bəzi qullarına üzərlərindəki pərdəni qaldırıb, onları göstərmişdir. Necə ki Peyğəmbər s.ə.v, Cəbrayıl ə.si iki dəfə uca Allahın özünü yaratmış olduğu əsl surətiylə görmüşdür. Uca Rəbbimiz bu mövzuda belə buyurmaqdadır :
" Yoldaşınız bir dəli deyil. And olsun ki o özünü açıq-aşkar üfüqdə görmüşdür." ( Təkvir / 22/23 )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder