19 Mart 2015 Perşembe

İdarəçilərə Qarşı Cihad Olarmı? - Şeyx Mukbil b. Hadi‏

İdarəçilərə Qarşı Cihad Olarmı? - Şeyx Mukbil b. Hadi

Sual: üçün bizlər xüsusilə Alah'ın dəlilləriylə endirdiyi hökmlərlə hökm etməyən idarəçilərə qarşı cihad elan etmirik?

Şeyx Mukbil b. Hadi rahimehullah'ın cavabı: "Həqiqətən cihad İslamın ən üstün şüarlarından sayılar. "Şübhəsiz ki Allah möminlərin canlarını və mallarını satın almışdır, (bunun qarşılığında) onlara cənnət vardır. Allah yolunda döyüşər, öldürər və öldürülərlər." Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurar: "Kim döyüşə çıxmadan və könülündən döyüşməyi keçirmədən ölsə cahiliyyə ölümüylə ölmüşdür."
Müsəlmanların bəzi idarəçilərində dindən bəzi qalıqlar vardır. Kafir olduğu açıqca ortaya çıxmamışdır. Əgər Nəbi sallallahu əleyhi və selləm'in Ubade b. əs-Samit radıyallahu ənh tərəfindən rəvayət edilən hədisində olduğu kimi onun küfrü açıqca ortaya çıxsa, ki bu hədisdə belə deyilər: "Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'ə, çətinlikdə və asanlıqda, məmnuniyyətdə və məmnunsuzluqda, dinləyib itaət etmək, yanımızda Allahdan bir burhan olan açıq-aşkar küfr görməmiz halı xaricində, əmr sahibləriylə çəkişməmək və harada olsaq olaq, Allah üçün heç bir qınayıcının qınamasından qorxmadan haqqı söyləmək üzrə beyət etdik."
Əgər idarəçinin küfrü açıq-aşkar ortaya çıxarsa, Müsəlmanların və xalqın vəziyyətini də araşdırmaq zəruridir. Vəziyyət xalqın əleyhinə dönə bilər. Müsəlmanlar cihada ehildirlərmi, yoxsa deyildirlərmi baxılar. Əksinə onlar mal toplamaya ehildirler. Çörək azaldığı zaman Başçıya söyməyə hazırdır. Adını vermək istəmədiyim Misirli qardaşlardan bəzisinin sözü xoşuma getdi. Dedilər ki: "Sən Sədat kafirdir" deyirsən. Dedi ki: "Yalnız mənim Sədat kafir dediyimi görürsünüz. Gedin çörək batalyonlarına baxın, insanların "Sədat kafirdir" dediklərini eşidəcəksiniz."

Xalq, çörək, şəkər, duz azaldığı zaman başçıları təkfir etməyə hazırdır. Əgər onların ehtiyaclarını aradan qaldıracaq olsa: "Bu raşid bir xəlifədir" deyərlər.
Sonra nəticəsinin nə olacağına baxılması lazımdır. Müsəlmanların qanlarının tökülüb başa bir kommunist, bir baasçı və ya bir dünyəvi keçərmi?
Biz Camiatu'l-İslamiyye'de ikən Məhəmməd adında Həbəşli bir yoldaşım vardı. Ona: "Ey məhəmməd bu tətildə nə etdin?" dedim. "Tüğyanın üzərinə getdik" dedi. Onların ölkəsində Xristianlar vardı və onlara qarşı qiyam qaldırıb qovmuşlar idi. Az bir zaman sonra bir də nə olsun, Habeşistanda qırmızı kommunizm!
  Mən saqqalımıza gülən kommunistlərin, baasçıların və ya Nasirilərin bizi təhrik etmələrinə kədərlənirəm. Aden'dən İngilisləri Müsəlmanlar qovdu. Sonra kommunistlər başa keçdi. Camal Abdunnasır - Allah ona rəhmət etməsin! - üçün beşik hazırlayan, kresloya oturdan kimlər idi? Onlar İhvanu'l-Muslimun idi, sonra Camal onları parçaladı. Hər bəlanın başı İran üçün Amerikan xidmətçisi bir sufi olan Sibgatullah el-Muceddidi'yə mühit hazırlayan kim oldu? Yarım milyona yaxın Müsəlmanları hüsrana uğratdılar. Allah niyyətlərinə görə onlara rəhmət etsin. Allahdan niyyətlərinə görə onları şahidliklə ruzi verildirməsini ümid edirik.

Amerikanın özü üçün saqqallı kəslər seçib: "Saqqallılar qafildir" demədiklərini haradan bilirik? Sonra onlara deyərlər ki: "Bu başçıya baxın, xalqın malını necə xərcləyir, necə fəsad qapıları açır, Allahın haram etdiyini necə halal sayır, xalqı zindana atmış kimi necə də təzyiq edir!" Ta ki xalqı təsir edərək təhrik edərlər, sonra ondan daha şərlisini gətirərlər. Bunu edə bilməzlərsə Amerikan dollarları dövrəyə girər. Cahilicə ehtiras içində olan halqa yüz milyonlar verərlər, sonra istədiklərini etdirərlər. "Zalımlara meyl etməyin yoxsa sizə atəş toxunar"

Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Mömin bir dəlikdən iki dəfə dişlənilməz." 
Bizə gəlincə yumruqlara doymuş hala gəldik, sonra yeni dəvətçilər gəldi və: "Bəlkə də səmimilərdir" dedilər. Sonra da bir çox Müsəlman ölkəsində olanlar olduqdan sonra ancaq anlaya bildik.
Əgər Müsəlmanlar ehil dirlərsə və yanlarında qüvvətlər, aclıq, paltarsızlıq, yuxusuzluq, yorğunluq kimi çətinliklərə dözə biləcək kişilər varsa, Harut və Marutdan daha ovsunlayıcı olan Amerikan dollarlarını rədd edə bilirlərsə, ilk işin Amerikan dollarlarını rədd etmək üzrə Allaha söz vermək olduğunu bilmələri lazımdır. Əks halsa əsla bacara bilməzlər.

"Sünnə əhli cihadda deyildirlər" deyənlər təkəbbürlənən kəslərdir. Sünnə əhli cihaddadır. Allaha dəvət davam edir, təhsil davam edir, zalımlara qarşı, hizipçilere qarşı, kommunistlərə qarşı, baasçılara qarşı, nâsirilərə qarşı, hətta bütün cəmiyyətlərə qarşı güclərinin çatdığı sərhəddə pisliyə qarşı çıxmaq davam edir! Bu düşmənlərə, silahla qarşı dayanmaqdan daha çox zərər verir!

Bəzi camaatların bir polisi öldürdüyündə, onların Allaha dəvət edən günahsız Müsəlmanlardan minlərlə dəvətçini həbs etdiklərini gördük. Oyanıq olub mövzuları yaxşı düşünməmiz lazımdır.
Allah Nəbi sallallahu əleyhi və selləm'i göndərdiyində cihadımı əmr etdi? Səhabələrin döyülüb gətirildiyini görmədimi? Hətta Hərəmdəki hadisədə olduğu kimi Nəbi sallallahu əleyhi və selləm'ə təzyiq tətbiq olunmadımı? Sonra hicrətə məcbur edilmədimi? Ta ki Allah ona zülm edənlərə qarşı döyüşmə icazəsini endirdi. Yaxşı araşdırmamız zəruridir. Təqibçilərimizi İhvanu'l-Muflisun'un "Cihad, cihad" deyərək qarışdırma etdikləri kimi, qarışdırmamalı, gəncləri provake etdikdən sonra öndərlərimizi hədəf olaraq verməməliyik. Sanki liderləri Allah yolunda cihada hazırlamaq üçün dayanırmış da, sonra onları teatrlara, neşitlere, lətifələrə və buna bənzər şeylərə istiqamətləndirir! Təqibçilərimizi və qardaşlarımızı aldatmamalıyıq! "Hamınız çobansınız və hər biriniz sürüsündən məsuldur."
Qaynaq: Garatu'l-Eşrita (1/191-194)

Tərcümə Əbu Muaz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder