18 Mart 2015 Çarşamba

Sünnə Alimləri Haqqında: "Dəvətçilərin Səhvlərini Araşdırırlar" Böhtanına Reddiye‏

Sünnə Alimləri Haqqında: "Dəvətçilərin Səhvlərini Araşdırırlar" Böhtanına Reddiye

Şeyx Ubeyd b. Abdillah əl-Cabiri

Tərcümə: Əbu Muaz

Saədiyədən soruşan biri belə deyir: "Hizipçilerden çox vaxt belə dediklərini eşidirik: "Bu əsrin sünnə şeyxləri dəvətçilərin səhvlərini müşahidə edirlər" Bu söz-söhbətə nə deyərsiniz?
Birincisi: Bu onlardan yadırğanılacaq bir şey deyil. Köhnədən bəri bidət əhli qura bildikləri hər tələni qurmuşlar. Sünnə əhlinə qarşı Böhtan, yalan və batil günahlandırmalar bu tələlərdəndir. Allah bilir ki, onlar bu böhtan və günahlandırmalardan bəridirlər. Sünnə əhli, Şeyhul İslam İbn Teymiyye rahimehullahın dediyi kimi: "İnsanların məxluqata ən mərhəmətliləri və insanların haqqı ən yaxşı bilənləridir."

İkincisi: Sünnə alimləri və elm tələbələri onların gizli olaraq işlədikləri səhvlərə nəzərdə tutmazlar. Ancaq dinin əsaslarına və feri hökmlərinə görə səhv olduğunu bildikləri şeyləri kitab və sünnə üzərinə qurulu elm ilə rədd edərlər. Kitab və sünnə'nin naslarını araşdırıb saleh sələfin siyretini nümunə götürərlər. Bu isə müxalif çıxılan xüsuslarda hidayətə aparan yoldur.

Üçüncüsü: Əhli sünnə indinde insanların sözlərinin və hərəkətlərinin ifadə ediləcəyi iki tərəzi vardır. Bunlar nas və icma'dır. Kim nas və ya icma'ya uyğun isə ondan qəbul edilir. Kim də nas və ya icma'ya zidd isə özünə rədd edilər. Müxalif çıxılan mövzu əgər bir məclisdə isə o məclisdə rədd edilər. Əgər bir Cümə xütbəsində isə orada rədd edilər. Əgər müxalifət yayılmış və çatacağı hər yerə çatmış, bu Allahın dinindən sayılaraq qəbul edilməyə başlanmışsa bu (rəddiyə) yolu tutular.

Bu mövzuda dayaqları budur:

1-  Dinin naslarından burada bəzi ayələr və bəzi hədislər zikr edəcəyəm:
Allah Təala belə buyurmuşdur: "Mömin kişi və möminə qadınlar bir-birlərinin dostlarıdırlar. Yaxşılığı əmr edər və pis əməlləri qadağan edərlər."
"Qoy sizin içərinizdən xeyrə çağıran, yaxşı işlər görməyi buyuran və pis əməlləri qadağan edən bir camaat çıxsın. Məhz onlar nicata qovuşanlardır."

Nəbi sallallahu əleyhi və selləm'in aykırılıkların sahiblərinə rədd ediləcəyinə dair hədislərinə gəlincə, bu hədislər lafzen mütevatir olmasa da məna olaraq mütevatir və müstefizdir.
Bunlardan biri Buxari və Muslimin Aişə radıyallahu ənh'ədən bu rəvayətləridir: Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Kim bu əmrimizdə olmayan bir yenilik çıxarsa reddolunur." Muslimin rəvayətində belədir: "Kim bu əmrimizdə olmayan bir əməl ilə əməl etsə o reddolunur." Buxari rahimehullah, Muslimin mevsul olaraq rəvayət etdiyi bu hədisi, Kitabu'l İ'tisəmdə muallak olaraq zikr etmişdir.

2-  Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Ümmətimin son zamanlarında sizlərin və atalarınızın eşitmədikləri şeylər izah edən bəzi insanlar olacaq. Onlardan çəkinin və çəkindirin."

3- Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "Bu elmi - yəni Allahın dinində fiqhi - sonradan gələn hər əsrdə ədalətli olanları yüklənəcək, həddindən artıq gedənlərin təhriflərini, batil əhlinin sahiblənmələrini və cahillərin şərhlərini rədd edəcəklər."

Səhabə və onlardan sonrakıların sözlərinə gəlincə, bəzi ifadələrini seçək:

1- əl-Faruk (Ömər) radıyallahu ənh belə demişdir: "Sizləri sünnə'lərin düşmənləri olan rəy əhlindən çəkindirərəm. Onlar Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'in hədislərini mühafizədən aciz qalınca rəy (şəxsi görüş) söyləyərlər, beləcə həm sapar, həm sapdırarlar."

 2- Əli radıyallahu ənh belə demişdir: "Əgər din rəy (şəxsi görüş) ilə olsaydı əlbəttə mestlerin iç tərəfini sığal etmək, üzərini sığal etməkdən daha uyğun olardı." İbn Abbas radıyallahu ənh'imə belə deyərdi: "Şərqdə və ya qərbdə bid'ət çıxar, adam onu mənə daşıyar, əgər məndə sona çatsa sünnə ilə onu özünə rədd edərəm."

Səhabədən sonrakı elm və iman əhlinin sözlərinə gəlincə, onlar bu nasların ifadə etdiyi üzrə, istər üsul məsələsi olsun, istər füru' məsələsi olsun fərq etmədən, dinə müxalif çıxanları rədd etmək barəsində icma etmişlər.
İbn Sirin rahimehullah belə demişdir: "Şübhəsiz bu elm dindir. Dininizi kimdən götürdüyünüzə diqqət yetirin!"

Şa'bi rahimehullah belə demişdir: "Sizləri müqayisə etməkdən çəkindirərəm. Nəfsim əlində olana and içərəm ki, əgər müqayisəni qəbul etsəniz mütləq halalı haram, haramı halal edərsiniz. Sizə Məhəmməd sallallahu əleyhi və selləm'dən əzbərlənib gələnlərdən çatanı götürüb qəbul edin." Və ya: "ona yapışın" dedi.

Bu sözləri və daha çoxunu görmək istəyən İbn Batta el-Ukberinin əl-İbanetu'l-Kubra kitabına, el-Lalkai'nin Şərhi Üsulu Etiqadİnde Ehli's-Sunne kitabına və bunun kimi elm və iman əhli imamların kitablarına baxsın. Buna görə də, o hizipçi və fəlsəfəçi kəslərin; "Əhli sünnə'nin dəvətçilərin səhvlərini müşahidə etdikləri" şəklindəki sözləri yalan və böhtandır. Bu çirkin və günah bir sözdür.

Link:  http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=40661

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder