7 Mart 2015 Cumartesi

Allahım! İnsanların İxtilaf Etdiyi Xüsuslarda Bizi Haqqa Ulaştır!Allahım! İnsanların İxtilaf Etdiyi Xüsuslarda Bizi Haqqa Ulaştır!


İbn Məsud radıyallahu ənh'dən: Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm mənə belə buyurdu: "Bilərsənmi, möminlərin ən məlumatlısı hansıdır?" Mən: "Allah və rəsulu daha yaxşı bilər" dedim. Buyurdu ki: "İxtilaf etdikləri zaman - Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm barmaqlarını bir-birinə keçirdi - əməli az də olsa və kıçı üzərində sürünür olsa də haqqı ən yaxşı görənidir."

İbn Şahin Şərhi Mezahibi Ehli's-Sunne'de (nömrə: 38) bu hədisin ardından dedi ki: "Bu hədisin isnadı hasen və ləfzi Rəsulullah sallallahu əleyhi və selləm'in sözlərindən bir söz olaraq garib'dir. Bizə necat/kurtuluş əhlinin; insanlar ixtilaf etdikləri zaman salahı fəsaddan ayıran alimlər olduğunu açıqlamaqdadır. Haqqı bilməyən batilə düşər.  batili bilən ondan uzaqlaşar.  Daha əvvəl: "Allahım bizə haqqı haqq olaraq göstər və ona tabe olmağı bizə ilham ət. Bizə  batili batil olaraq göstər və ondan uzaqlaşmağı bizə ilham ət" duası keçmiş idi. Kim haqqa sarılsa əməlinin azlığı ona zərər verməz. Kim də haqqı tanımazsa əməlinin çoxluğu ona fayda verməz. Çünki elmsiz əməl nə zərər, nə də fayda verər."
Deyərəm ki: İbn Şahin rahimehullah'ın son cümləsini su aparar. Çünki elmsiz əməl etmək, bir çox kimsənin bidətlərə düşərək zərərə uğramasına səbəb olmuşdur.

 Allah ən yaxşı biləndir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder